ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » عمومی و متفرقه » درس و دانشگاه » دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت ترم دوم 92-91

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت ترم دوم 92-91

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت ترم دوم 92-91

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور

یگانه منجی عالم بشریت 

دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

بلند ترین ارتفاع برای سقوط انسان، افتادن از چشم مهدی فاطمه (عج) است

نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

 

کد درس – لینک دانلود

نام درس

   

1214071.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

1229001-1-91-92.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور تاریخ فرهنگ ایران ۱

_1111004_1111005_1111009
1111012_1111014_1111117_1112166_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات امار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱

_1111006_1111010_1111013_1111015
1111118_1222196_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

_1111006_1111010_1111013_1111015
1111118_1222196_4.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

_1115007_1218259_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – 

_1117016_1117014_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور کنترل کیفیت آماری

_1212009_1218262_1.pdf

 دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور زبان دوم ۲

_1212010_1212017_1.pdf

زبان انگلیسی تخصصی ۱

_1212015_1225002_1.pdf

زبان انگلیسی ۲

_1212023_1212168_1.pdf

زبان تخصصی ۲

_1212024_1212035_1212037_1234032_1.pdf

زبان تخصصی ۲ – زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی

_1212025_1218261_1.pdf

زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی ۴

_1212175_1234031_1.pdf

زبان تخصصی ۱

_1212176_1.pdf

زبان تخصصی ۲

_1214002_1214004_1214017_1214066
1214092_1218061_1320019_1.pdf

اصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی

_1214002_1214004_1214017_1214066
1214092_1218061_1320019_4.pdf

اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی

_1214003_1214005_1214011_1214018
1214045_1214068_1221092_1.pdf

اصول حسابداری ۲

_1214003_1214005_1214011_1214018
1214045_1214068_1221092_4.pdf

اصول حسابداری ۲

_1214006_1.pdf

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

_1214007_1214032_1218260_1.pdf

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

_1214012_1214021_1214038_1214069_1.pdf

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

_1214012_1214021_1214038_1214069_4.pdf

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

_1214013_1214026_4.pdf

حسابداری صنعتی ۲

_1214014_1214034_1.pdf

حسابداری صنعتی ۳

_1214014_1214034_4.pdf

حسابداری صنعتی ۳

_1214019_1214076_1.pdf

اصول حسابداری ۳

_1214019_1214076_4.pdf

اصول حسابداری ۳

_1214027_1214073_1214077_1.pdf

حسابداری – حسابرسی ۱

_1214030_1214070_1235004_1238009_1.pdf

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

_1214079_1.pdf

نحوه تنظیم و کنترل بودجه و برنامه ریزی

_1216125_1.pdf

جغرافیای جهانگردی عمومی

_1216126_1.pdf

جغرافیای جهانگردی ایران

_1218005_1.pdf

گذراندن اواقات فراغت

_1218006_1218029_1218068
1218092_1218121_1221035_1.pdf

روش تحقیق – روش تحقیق در مدیریت

_1218007_1218026_1218064
1218091_1218096_1218099_1218101_1218102
1218118_1218182_1221033_1222145_.pdf

اصول سازمان و مدیریت – سازمان و مدیریت – مدیریت سازماندهی – اصول و مبانی مدیریت سازماندهی

_1218010_1218032_1218067
1218123_1218357_1.pdf

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

_1218011_1239001_1.pdf

فرهنگ عامه

_1218014_1.pdf

آشنایی با سازمانهای دولتی ایران

_1218015_1239014_1.pdf

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی – مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

_1218016_1218263_1.pdf

فن راهنمایی

_1218017_1239005_1.pdf

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

_1218023_1222199_1.pdf

سیاست گذاری توریس – مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

_1218027_1.pdf

مبانی مدیریت دولتی ۱

_1218030_1.pdf

مبانی مدیریت دولتی ۲

_1218033_1218071_1218124
1218257_1218267
1218358_1235001_1.pdf

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم – تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

_1218034_1218075_1218108_1218134
1218265_1235002_1.pdf

مدیریت منابع انسانی

_1218035_1234003_1.pdf

سیستم های اطلاعات مدیریت

_1218036_1234008_1.pdf

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

_1218037_1234004_1.pdf

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها – مدیریت شهرداری های زمان های محلی

_1218038_1218176_1.pdf

مدیریت توسعه

_1218039_1.pdf

روابط کار در سازمان

_1218040_1.pdf

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

_1218041_1.pdf

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

_1218042_1.pdf

مدیریت تحول سازمانی

_1218043_1.pdf

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

_1218044_1.pdf

مدیریت تطبیقی

_1218062_1218273_1222322
1223004_1223005_1223018_1.pdf

حقوق اساسی

_1218070_1218106_1218122
1218269_1314051_1.pdf

اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار

_1218073_1218130_1218266_1.pdf

سیستم های خرید و انبارداری و توزیع – سیستم های خرید توزیع و انبارداری

_1218076_1218271_1.pdf

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی – بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

_1218077_1218272_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری – طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

_1218084_1218270_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور کار سنجی – کار سنجی و روش سنجی

_1218094_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور پژوهش عملیاتی ۲

_1218104_1218114_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور مدیریت و کنترل پروژه 

_1218105_1218112_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور سیستم های اطلاعات مدیریت

_1218110_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور سیستم های خرید انبارداری و توزیع

_1218149_1235012_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور تجارت الکترونیک – تجارت الکترونیک ۱

_1221003_1221006_1221012
1221019_1221027_1221032_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور اصول علم اقتصاد۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان

_1222176_1222188_1234027_1235046_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور روشها و فنون توانمند سازی – کار آفرینی

_1226001_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور هنر و معماری ایران ۱

_1226002_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور هنر و معماری ایران ۲

_1235008_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور حقوق تجارت

_1235010_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور تحقیق در عملیات

_1235011_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور مدیریت بازاریابی

_1235013_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی پیشرفته

_1235015_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور تجارت الکترونیک ۲

_1235044_1.pdf

 دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی ۱

_1235045_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور مدیریت اسلامی ۲

_1235047_1.pdf

دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی
   
   
   

منبع:Pnunews.ir

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


دانلود آهنگ جدید
استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع امکانپذیر است. این سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی میباشد و تمام فعالیت های این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. - طراحی شده توسط پارس تمز