بایگانی برچسب ها: چه زمانی دندان کودک در می آید

دندان کودک از رشد تا نگهداری

دندان کودک از رشد تا نگهداری

دندان کودک عضو حساسی است که بسیاری از خانواده ها روی آن حساسیت خاصی نشان نمی دهند ، چرا که بر این باورند که این دندان ها شیری است و دیر یا زود دندان های اصلی جایگزینش می شود ادامه مطلب

ادامه مطلب