بایگانی برچسب ها: کرمچاله و سفر در زمان

سفر در زمان از واقعیت تا تخیل !

سفر در زمان از واقعیت تا تخیل !

آیا سفر در زمان واقعیت دارد؟ مسائل مجهول در فیزیک : آیا سفر در زمان از نظر تئوری و عملی امکان پذیر است؟ اگر چنین است، چگونه می توان با پارادوکس هایی مانند پارادوکس پدربزرگ کنار آمد؟ ادامه مطلب

ادامه مطلب